Wykorzystanie systemu informacji przestrzennej nadleśnictwa do wariantowego planowania zadań gospodarczych

Paweł Strzeliński
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Słowa kluczowe:

system informacji przestrzennej; lasy ochronne; planowanie

Pełny tekst:

PDF