Metoda profili w budowie numerycznego modelu rzeźby terenu

Andrzej Stateczny
Akademia Morska w Szczecinie
Polska

Magdalena Kozak
Politechnika Szczecińska
Polska

Słowa kluczowe:

numeryczny model rzeźby terenu; metoda profili; sieci RBF

Pełny tekst:

PDF