Koncepcja harmonizacji baz danych tematycznych GUGiK i PIG w oparciu o jednorodny system danych referencyjnych

Małgorzata Sikorska-Maykowska
Państwowy Instytut Geologiczny
Polska

Robert Olszewski
Politechnika Warszawska
Polska

Słowa kluczowe:

baza danych tematycznych; harmonizacja baz danych przestrzennych; mapa geośrodowiskowa; mapa sozologiczna; dane referencyjne

Pełny tekst:

PDF