Uwarunkowania fizjograficzne i techniczne wpływające na percepcję obrazu obserwowanego na ekranie monitora

Krystian Pyka
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Słowa kluczowe:

obraz; kontrast; luminancja; czułość

Pełny tekst:

PDF