Baza metadanych na poziomie powiatu i województwa

Piotr Pachół
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
Polska

Słowa kluczowe:

metadane; metryki; norma ISO19115; ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Pełny tekst:

PDF