Organizacyjne, tachniczne i ekonomiczne bariery prowadzenia bazy danych topografiocznych WODGiK na przykładzie województwa śląskiego

Piotr Pachół
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
Polska

Jerzy Zieliński
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
Polska

Słowa kluczowe:

Baza Danych Topograficznych; generalizacja; zarządzanie

Pełny tekst:

PDF