Perspektywy i możliwości wykorzystania systemów cyfrowych map morskich dla potrzeb gospodarki i turystyki morskiej

Janusz Ogrodniczak
Akademia Marynarki Wojennej
Polska

Dariusz Grabiec
Akademia Marynarki Wojennej
Polska

Słowa kluczowe:

cyfrowe mapy morskie; dodatkowe warstwy informacyjne

Pełny tekst:

PDF