Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Krzysztof Mączewski
Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Polska

Aneta Staniewska
Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Polska

Słowa kluczowe:

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej; strategia rozwoju województwa

Pełny tekst:

PDF