Technologie geoinformatyczne w realizacji dyrektyw i konwencji UE w zakresie informacji o środowisku

Andrzej Świąder
Uniwersytet Jagielloński
ProGea Consulting
Polska

Piotr Wężyk
LandConsult Consortium
Polska

Robert Wańczyk
ProGea Consulting
Polska

Słowa kluczowe:

oceny oddziaływania na środowisko; Sieć Natura 2000; GMES; INSPIRE

Pełny tekst:

PDF