Analiza sąsiedztwa mikroregionów na podstawie danych przestrzennych zapisanych w formie grafu geometrycznego

Elżbieta Lewandowicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Słowa kluczowe:

model matematyczny danych przestrzennych; grafy sąsiedztwa

Pełny tekst:

PDF