Analiza możliwości zastosowania norm ISO oraz wykorzystania inicjatywy INSPIRE w kartografii górniczej

Artur Krawczyk
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Słowa kluczowe:

geomatyka; geoinformatyka; kartografia górnicza; górnictwo; system informacji przestrzennej; INSPIRE

Pełny tekst:

PDF