Geowizualizacja hydrograficznych danych pomiarowych

Dariusz Grabiec
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Polska

Benedykt Hac
Instytut Morski w Gdańsku
Polska

Marek Szatan
Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej - Gdynia
Polska

Słowa kluczowe:

hydrografia; pomiary hydrograficzne; zobrazowanie danych; geowizualizacja

Pełny tekst:

PDF