Pozyskiwanie danych dla wyceny nieruchomości z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej

Piotr Cichociński
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Słowa kluczowe:

system informacji geograficznej; wycena nieruchomości; atrybuty nieruchomości

Pełny tekst:

PDF