Koncepcja systemu informacji przestrzennej o rezerwatach biosfery

Joanna Adamczyk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Słowa kluczowe:

system informacji przestrzennej, rezerwaty biosfery, krajobraz, środowisko

Pełny tekst:

PDF