System ER Mapper i jego zastosowanie w leśnictwie

Andrzej Świąder
ProGea Consulting, Kraków
Polska

Piotr Wężyk
Akademia Rolnicza w Krakowie
Polska

Słowa kluczowe:

ER Mapper; ECW; fotogrametria; teledetekcja; ortofotomapa; przetwarzanie obrazów; Image Web Sever

Pełny tekst:

PDF