Dostosowanie istniejących w nadlesnictwach map numerycznych do standardu LMN

Leszek Tomalski
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
Polska

Słowa kluczowe:

leśna mapa numeryczna; dostosowanie; standard

Pełny tekst:

PDF