Wykorzystanie systemu informacji przestrzennej do analizy koncentracji pożarów lasów w nadleśnictwie

Jarosław Krawczyk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Polska

Słowa kluczowe:

system informacji przestrzennej; pożary lasów; analizy przestrzenne

Pełny tekst:

PDF