Analiza przestrzenna z użyciem obiektów ciągłych i jej zastosowanie w leśnictwie

Antoni Łabaj
Uniwersytet Jagielloński
Polska

Słowa kluczowe:

pokrycie; numeryczny model terenu; leśna mapa numeryczna; geostatystyka; GIS

Pełny tekst:

PDF