Scenariusze analiz przestrzennych dla zarządzania w Lasach Państwowych

Jerzy Mozgawa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Słowa kluczowe:

leśnictwo; ochrona lasu; GIS; analizy przestrzenne

Pełny tekst:

PDF