Wykorzystanie oprogramowania ArcView GIS 8.3 dla nauczania rysunku planistycznego na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim

Małgorzata Hanzl
Politechnika Łódzka
Polska

Słowa kluczowe:

nauczanie; systemy informacji przestrzennej; planowanie przestrzenne; zagospodarowanie przestrzenne

Pełny tekst:

PDF