Edukacja geoinformatyczna studentów Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie

Piotr Wężyk
Akademia Rolnicza w Krakowie
Polska

Krystian Kozioł
Akademia Rolnicza w Krakowie
Polska

Słowa kluczowe:

nauczanie; GIS; teledetekcja; fotogrametria; GPS; internet; kartografia

Pełny tekst:

PDF