Działalność międzyresortowego Zespołu do spraw Infrastruktury Geoinformacyjnej 2001-2003

Jerzy Gaździcki
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Polska

Ewa Musiał
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Polska

Słowa kluczowe:

infrastruktura geoinformacyjna; społeczeństwo informacyjne; międzyresortowy zespół

Pełny tekst:

PDF