Wykorzystanie danych teledetekcyjnych w miejskich systemach informacyjnych

Ireneusz Wyczałek
Politechnika Poznańska
Polska

Elżbieta Wyczałek
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Artur Plichta
Politechnika Poznańska
Polska

Słowa kluczowe:

teledetekcja; QuickBird; urbanistyka

Pełny tekst:

PDF