Wykorzystanie systemu informacji przestrzennej nadleśnictwa do prognozowania szkód łowieckich i planowania zadań gospodarczych

Paweł Strzeliński
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Paweł Szydłowski
Nadleśnictwo Warcino
Polska

Słowa kluczowe:

system informacji przestrzennej; leśnictwo; prognozowanie; szkody łowieckie

Pełny tekst:

PDF