Analiza danych przyrodniczych i koncepcja monitoringu na przykładzie ekspansji trzciny pospolitej w Narwiańskim Parku Narodowym

Paweł Próchnicki
Politechnika Białostocka
Polska

Słowa kluczowe:

ekspansja trzciny pospolitej; NPN; analiza danych; kartogram; monitoring

Pełny tekst:

PDF