Koncepcja utworzenia bazy informacji o geodezyjnej obsłudze inwestycji inżynierskich

Ryszard Kowalski
Politechnika Warszawska
Polska

Janina Zaczek-Peplińska
Politechnika Warszawska
Polska

Słowa kluczowe:

geoinformacja; SIT; geodezja inżynieryjno-przemysłowa; realizacja inwestycji; dokumentacja geodezyjna

Pełny tekst:

PDF