Geomatyka górnicza jako wyraz zastosowania środków formalnych geomatyki w geodezji górniczej

Artur Krawczyk
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Słowa kluczowe:

geomatyka; geoinformatyka; geodezja górnicza; górnictwo; systemy informacji przestrzennej

Pełny tekst:

PDF