Grafy jako narzędzie do definiowania relacji topologicznych pomiędzy danymi przestrzennymi

Elżbieta Lewandowicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Słowa kluczowe:

grafy, relacje przestrzenne; relacje topologiczne

Pełny tekst:

PDF