Ocena wykorzystania wzorców projektowych w tworzeniu systemów informacji przestrzennej

Janina Rudowicz-Nawrocka
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Słowa kluczowe:

systemy informacji przestrzennej; projektowanie obiektowe; wzorce projektowe

Pełny tekst:

PDF