Transformacja falkowa jako efektywna metoda kompresji internetowych publikacji kartograficznych

Krystian Pyka
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Słowa kluczowe:

kompresja; transformata falkowa; obraz wielotonalny; mapa

Pełny tekst:

PDF