Aktualny stan europejskich i krajowych prac normalizacyjnych w dziedzinie informacji geograficznej

Wojciech Pachelski
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Słowa kluczowe:

informacja geograficzna; normalizacja; modelowanie pojęciowe

Pełny tekst:

PDF