Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej we wspomaganiu procesów rozwoju regionalnego

Krzysztof Mączewski
Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego
Polska

Ewa Janczar
Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego
Polska

Słowa kluczowe:

system informacji przestrzennej; rozwój regionalny; państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny; Krajowy System Informacji o Terenie

Pełny tekst:

PDF