Nowoczesne metody nawigacji w żegludze śródlądowej z wykorzystaniem Inland ECDIS

Andrzej Stateczny
Akademia Morska w Szczecinie
Polska

Słowa kluczowe:

nawigacja; elektroniczna mapa nawigacyjna; żegluga śródlądowa

Pełny tekst:

PDF