Udostępnianie Bazy Danych Ogólnogeograficznych w Internecie

Marek Baranowski
UNEP/GRID-Warszawa
Polska

Łukasz Sławik
UNEP/GRID-Warszawa
Polska

Paweł Strzelecki
UNEP/GRID-Warszawa
Polska

Słowa kluczowe:

GIS; wizualizacja internetowa; Baza Danych Ogólnogeograficznych

Pełny tekst:

PDF