Strategiczne aspekty tworzenia Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Jerzy Gaździcki
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Polska

Marek Baranowski
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Polska

Słowa kluczowe:

informacja przestrzenna; infrastruktura informacji przestrzennej; system informacji przestrzennej; INSPIRE

Pełny tekst:

PDF