Fotogrametryczne zasilanie Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Ryszard Preuss
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska
Polska

Słowa kluczowe:

infrastruktura informacji przestrzennej; fotogrametria cyfrowa; ortofotomapa; NMT

Pełny tekst:

PDF