Intranet oraz Internet GIS na potrzeby administracji publicznej - doświadczenia Wielkiej Brytanii

Sebastian Stachowicz
Graphical Data Capture Ltd
Zjednoczone Królestwo

Słowa kluczowe:

zintegrowane usługi; internetowy GIS; otwarte standardy; e-administracja

Pełny tekst:

PDF (English)