Projektowanie lokalizacji kamer w systemie ochrony obszaru miejskiego

Elżbieta Lewandowicz
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Polska

Słowa kluczowe:

system ochrony; mapa numeryczna; wizualizacja; AutoCAD

Pełny tekst:

PDF (English)