Rozwój polskiego katastru i jego ukierunkowanie na potrzeby klienta

Andrzej Sambura
Institute of Spatial and Cadastral Systems
Polska

Słowa kluczowe:

kataster; ukierunkowanie na klienta; e-administracja; e-handel; e-obrót nieruchomościami

Pełny tekst:

PDF (English)