Model bazy danych geograficznych parków narodowych jako element infrastruktury danych przestrzennych

Leszek Litwin
Institute of Spatial and Cadastral Systems
Polska

Marcin Guzik
Institute of Spatial and Cadastral Systems
Polska

Słowa kluczowe:

GIS; dane przestrzenne; baza danych; park narodowy; model

Pełny tekst:

PDF (English)