Wspólne korzystanie z danych przestrzennych przez społeczności lokalne

Aleksander Hanslik
Hanslik Software Laboratory, Katowice
Polska

Słowa kluczowe:

dane przestrzenne; infrastruktura danych przestrzennych; społeczności lokalne

Pełny tekst:

PDF (English)