Dane DEM uzyskane z radarowej misji promu kosmicznego - SRTM-3

Janusz Michalak
Warsaw University
Polska

Słowa kluczowe:

interferometria radarowa; SRTM; model powierzchni terenu; DEM; infrastruktura danych geoprzestrzennych; ESDI; GIS GRASS

Pełny tekst:

PDF (English)