System geoinformacji w leśnictwie

Dariusz Korpetta
Warsaw Agricultural University (SGGW)
Polska

Heronim Olenderek
Warsaw Agricultural University (SGGW)
Polska

Wiktor Tracz
Warsaw Agricultural University (SGGW)
Polska

Słowa kluczowe:

lesnictwo; system informacji geograficznej; geoinformacja

Pełny tekst:

PDF (English)