Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych (rozdz.4. Mapy w sieci WWW _WebMapping_)

Janusz Michalak
Uniwersytet Warszawski
Polska

Słowa kluczowe:

infrastruktura geoinformacyjna; infrastruktura danych przestrzennych; interoperacyjność systemów informatycznych; modele pojęciowe geoinformacji; mapy w sieci WWW; język GML; usługowy model infrastruktury

Pełny tekst:

PDF