Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych (rozdz. 2. Podstawowe założenia INSPIRE)

Janusz Michalak
Uniwersytet Warszawski
Polska

Słowa kluczowe:

infrastruktura geoinformacyjna; infrastruktura danych przestrzennych; interoperacyjność systemów informatycznych; modele pojęciowe geoinformacji; mapy w sieci WWW; język GML; usługowy model infrastruktury

Pełny tekst:

PDF