Multimedialny system informacji przestrzennej dla wspomagania rozwoju obszarów wiejskich przez promowanie ekoturystyki - założenia projektu ReGeo

Emilia Wiśniewska
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Wieńczysław Plutecki
Taxus SI Sp. z o. o.
Polska

Słowa kluczowe:

GIS; teledetekcja; technologie społeczeństwa informacyjnego; wirtualna baza danych; system informacji turystycznej; ekoturystyka; agroturystyka; handel elektroniczny

Pełny tekst:

PDF