O potrzebie opracowania systemu informacji przestrzennej wspomagającego ochronę wód podziemnych

Janina Rudowicz-Nawrocka
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Słowa kluczowe:

systemy informacji przestrzennej; rastrowy model danych; model danych; ochrona wód podziemnych

Pełny tekst:

PDF