Rola kompresji obrazów w internetowych publikacjach kartograficznych

Krystian Pyka
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Słowa kluczowe:

kompresja; internetowa publikacja kartograficzna; ortofotomapa; wielorozdzielczość; piksel; wizualizacja

Pełny tekst:

PDF