Wymiana danych wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie

Piotr Pachół
PODGiK w Mikołowie
Polska

Jerzy Zieliński
WODGiK w Katowicach
Polska

Słowa kluczowe:

Krajowy System Informacji o Terenie; państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny; mapa zasadnicza; baza danych topograficznych

Pełny tekst:

PDF