Program edukacyjny GLOBE i jego aspekty geomatyczne

Magdalena Machinko-Nagrabecka
UNEP/GRID Warszawa
Polska

Słowa kluczowe:

edukacja ekologiczna; program GLOBE; obserwacje środowiska; internet

Pełny tekst:

PDF